Dozvoljeno profesionalno čišćenje perhloroetilenom, ugljovodonikom, rastvaračima R113 i R11