Prati samo ručno na temperaturi od maksimum 30 stepeni